Tillgänglighet

Vi vill att alla ska kunna ta del av vårt program, och arbetar kontinuerligt med att göra våra arrangemang så tillgängliga så möjligt.

I sommar är vi på ett 50-tal spelplatser som alla har olika förutsättningar. Många är i parkmiljö med gräsunderlag medan andra är på ett torg eller kanske på ett hustak. 

Syn- och teckenspråkstolkning

Ett urval av Sommarscens program är syn- och teckenspråkstolkat. I programmet kan du sortera vilka akter vi tolkar. Notera att bara ett urval av speltiderna som visas tolkas. Scrolla längst ner här på sidan för mer information om syntolkade föreställningar.

Sittplatser och framkomlighet

Om du har funktionsvariationer som gör det svårt för dig att ta dig fram i parken, särskilda behov av en plats nära scenen eller frågor om spelplatsen – hör av dig till oss så försöker vi besvara dina frågor och hjälpa dig på bästa sätt.

På Pildammsteatern är platserna närmast scenen reserverade för personer med rörelsehinder. Ingång från John Ericssons väg 43, bakom scenen.

På Pildammsteatern och på några andra spelplatser finns det bänkar att sitta på men på de allra flesta av våra spelplatser sitter publiken i gräset så ta gärna med en filt eller en egen stol att sitta på vid behov. Se mer information om detta på respektive programpunkt.

Hemsida

Vår hemsida är kodad så att den går att anpassa med hjälp av de vanligaste tillgänglighetsfunktionerna på mobiltelefon och dator. 

Trygghet och Säkerhet

Vår absoluta målsättning är att ingen ska skadas eller känna otrygghet i samband med ett besök på våra arrangemang. Sommarscen arbetar med trygghetsskapande åtgärder främst genom vår egen bemanning på spelplatsen. I vissa fall kommer det också att finnas ordningsvakter på plats, till exempel under sena kvällsföreställningar. 

Vid akuta nödsituationer ring 112.